19 Mei diabetes classic!

Diabetes Classic: we zijn er bijna.
De Diabetes Classic die a.s. 19 e mei voor de 7 e maal verreden zal worden, heeft hoofdzakelijk
ten doel geld bijeen te brengen om wetenschappelijk onderzoek naar Diabetes Type 1 te
bevorderen.
In Nederland lijden 120.000 mensen aan Diabetes Type 1. Elk jaar komen daar 1600 mensen
bij. Relatief lijkt dat misschien een kleine groep, maar als u beseft hoeveel kinderen, vaders
en moeders geraakt worden als naaste van een kind, jongvolwassene of volwassene met
Diabetes Type 1, dan kun je het aantal mensen dat te maken heeft met Diabetes type 1
minstens verviervoudigen.
Dankzij de jaarlijkse donatie van organisaties als de Stichting Diabetes Type 1 en Topsport
die de Diabetes Classic organiseert, komt een oplossing voor deze ziekte dichtbij. Prof dr.
Eelco de Koning – werkzaam in het LUMC en leider van het onderzoek – durft zelfs te zeggen
dat dankzij alle inspanningen van nu er voor de volgende generatie een oplossing zal zijn.
Alle reden voor de leden van de werkgroep Diabetes Classic u op te roepen om mee te
fietsen of hen financieel te steunen via een donatie ten name van de Stichting op
rekeningnummer NL62RABO0149630557.

Aanbevolen artikelen