7 e Diabetes Classic Martijn Verschoor

Waarom? Daarom!
7 e Diabetes Classic Martijn Verschoor
Op 19 mei zal al weer voor de 7 e maal de Diabetes Classic Martijn Verschoor gefietst worden. Gezinnen zullen deelnemen aan de familietoertocht van 30 km en meer getrainde sporters zullen op deze dag met hun race- of MTB-fiets tot wel 125 km kilometers wegtrappen. ‘Prachtige tocht, hoor’, zeggen deelnemers , ‘maar waarom wordt de Diabetes Classic eigenlijk georganiseerd?’ Het ‘daarom’ op de vraag ‘waarom’ is misschien het best te vertellen door een korte terugblik op de ontstaansgeschiedenis van de Diabetes Classic.

Martijn Verschoor (1985) was dertien jaar toen hij de diagnose Diabetes Type 1 kreeg te horen. Voor de sportieve Martijn en zijn ouders stond de wereld even op de kop. Destijds was nog weinig bekend over een goede levensstijl voor jeugdigen met Diabetes, laat staan jeugdigen die sportief op een hoog niveau wilden presteren. Martijn had moeite zijn diabetes bespreekbaar te maken onder leeftijdsgenoten en als gevolg van zijn keuzes was zijn suikerspiegel in de eerste jaren een rollercoaster. Mede dankzij gesprekken met artsen en deskundigen van Beatrixoord (Groningen) werd Martijn op het goede spoor gezet. Gemotiveerd koos hij voor de sport en een gedisciplineerd leven. Hij beëindigde zijn schaats- en skeeler carrière en koos nu voor de racefiets.

Om hem te ondersteunen, werd Stichting Diabetes Type 1 en Topsport opgericht. Martijn bleek voor de racefiets gebouwd te zijn. Dankzij zijn prestaties op de fiets verdiende hij een profcontract bij het Amerikaans Team Type 1, een volledig uit renners met diabetes bestaand team. Met dit team heeft Martijn vele successen gehad. In februari 2018 heeft Martijn, na acht mooie jaren, besloten te stoppen met het professioneel fietsen.

De Stichting die Martijn ondersteunde, was met name in het leven geroepen om de dure en niet vergoede controlemiddelen te bekostigen die Martijn nodig had om zijn sport beoefenen. Omdat Martijn door zijn profcontract al snel geen beroep meer behoefde te doen op deze sponsoring, doneerde de Stichting de bijeengefietste gelden vanaf dat moment met name aan het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van Diabetes Type 1. Daarnaast creëerde de Stichting een fonds waaruit zij ambitieuze sporters met Diabetes Type 1 immaterieel en materieel kon ondersteunen, en bepaalde de Stichting dat tien procent van de bijeengebrachte gelden aangewend zou worden voor de ondersteuning van bijzondere doeleinden zoals de SUGARKIDS-kampen van de DVN.

Op de vraag ‘Waarom wordt de Diabetes Classic gefietst’, is het antwoord dus, om jongeren en hun ouders die vandaag of morgen tegen dezelfde problemen als Martijn en zijn ouders aanlopen te ondersteunen en om DIABETES TYPE 1 DE WERELD UIT te krijgen. Iedereen die een fiets heeft, kan op deze dag meefietsen. Ieder die de Stichting wil sponsoren, kan dat doen door een gift over te maken op NL62 RABO 0149 6305 57 t.n.v. Stichting Diabetes Type 1 en Topsport.

Aanbevolen artikelen