Alesco gaat op in 2 organisaties

Alescon gaat op in twee nieuwe organisaties

Alescon gaat op termijn op in twee nieuwe organisaties. De gemeentes Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Tynaarlo hebben daar gezamenlijk een voorlopig besluit over genomen.  Dit besluit past bij de manier waarop de gemeenten invulling geven aan de Participatiewet. Uitgangspunt is om alle functies van de Participatiewet zoveel mogelijk dichtbij de gemeentelijke organisatie – en daarmee dichtbij de mensen om wie het gaat – te organiseren.

Lokaal en in samenhang
Dat betekent dat zowel het verstrekken van uitkeringen als het organiseren van re-
integratietrajecten en het aanbieden van werk, lokaal en in goede samenhang moet worden uitgevoerd.

Twee nieuwe organisaties
Daarom worden twee nieuwe organisaties gevormd, die dichter bij de gemeenten staan en
waar de kennis, kunde en ervaring van Alescon behouden blijft.

In de noordelijke gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo worden de werkzaamheden
van Alescon samengevoegd met het Werkplein Drentsche Aa. De zuidelijke gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe gaan een nieuwe organisatie oprichten om de werkzaamheden van Alescon over te nemen.
De huidige werknemers van Alescon krijgen een plek in de nieuwe organisatie.

Uitwerking
De komende maanden werken de gemeenten en Alescon de plannen verder uit. Een
definitief besluit over de nieuwe organisaties wordt halverwege 2018 genomen.

Aanbevolen artikelen