Beilervaart veiliger voor alle weggebruikers: 60!

Beilervaart in Midden-Drenthe veiliger voor alle weggebruikers

“Voor uw en onze veiligheid: 60!”


Dit is de slogan van de campagne om de Beilervaart veiliger te maken. Op 18 april jl. startte wethouder Gerard Lohuis van Midden-Drenthe
samen met scholieren en omwonenden de campagne om weggebruikers te attenderen op
de maximum snelheid van 60 km/uur. Het doel van de campagne is om de situatie aan de Beilervaart veiliger te maken voor alle weggebruikers.
Te hard rijden is meer regel dan uitzondering op de Beilervaart. Ongelukken en onveilige situaties zijn het gevolg hiervan. Reden voor de buurtvereniging Beilervaart, dorpsbelangen Hoogersmilde en de gemeente Midden-Drenthe om de
handen in één te slaan en deze situatie aan
te pakken. Vanaf 18 april is de snelheid van
80 km/u terug gebracht naar 60 km/u. Om hier extra aandacht op te vestigen is een
campagne gestart.

Scholieren
Scholieren maken als fietsende weggebruiker, onderdeel uit van de campagne. Op borden
en spandoeken aan de Beilervaart staan de scholieren afgebeeld voorzien van de slogan:
“Voor uw en onze veiligheid: 60!” Naast borden en spandoeken zijn snelheidsdisplays geplaatst
om de weggebruikers te wijzen op hun snelheid. Regelmatig vinden er steekproeven op
snelheid plaats en worden de te hard rijdende weggebruikers gewezen op hun snelheid.

Sluiproute
De Beilervaart is de verbinding tussen Beilen en Hoogersmilde en wordt vaak gebruikt als
sluiproute. Dit veroorzaakt onnodig veel verkeer op de Beilervaart. Weggebruikers krijgen
het advies om zoveel mogelijk gebruik te maken van de N381 waardoor er minder verkeer
over de Beilervaart gaat. Bijkomend voordeel is dat de afstand via de N381 net zo snel en
veiliger is.

Pilot
Het terugbrengen van de snelheid aan de Beilervaart is een pilot. Ook onderdeel van de pilot
is een onderzoek naar de mogelijkheden voor een veilige fietsverbinding tussen
Hoogersmilde en Beilen. Na een jaar vindt er een evaluatie plaats.

30/60 km zones omgeving Beilervaart
Gelijk met het terugbrengen van de snelheid aan de Beilervaart gaat de gemeente de
snelheden in de directe omgeving aanpassen door 30- en 60- km/u zones in te stellen. Het
instellen van de zones heeft in een groot deel van de gemeente al plaatsgevonden en komt
voort uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) dat de gemeenteraad heeft
vastgesteld.

Aanbevolen artikelen