Betalen voor grijze container uitgesteld

Betalen voor legen grijze container uitgesteld in Midden-Drenthe

Als het aan het college van B&W van Midden-Drenthe ligt betalen de inwoners van de gemeente niet in 2018 maar in 2019 voor het legen van de grijze container. Het college concludeert dat voor een succesvolle invoering aan alle randvoorwaarden moet worden voldaan.

Wethouder Gert Jan Bent: ‘Het scheiden van het afval in de gemeente gaat goed. De PMD container voor plastic, metaal en drankkartons wordt goed gebruikt door de inwoners. En daar zijn wij heel blij mee. Dit betekent dat de grijze container minder afval bevat. We zijn van het motto uitgegaan van ‘de vervuiler betaalt’. Inwoners die hun grijze container minder vaak aanbieden hoeven daar ook minder afvalstoffenheffing voor te betalen.

Tot nu toe hebben we alleen nog onvoldoende beeld wat dit financieel voor de inwoners betekent. Dit heeft onder meer met de registratie te maken. De periode van registratie is nog te kort om een duidelijk beeld te krijgen hoe vaak de grijze container aan de weg wordt gezet door inwoners. We willen dit eerst voor elkaar hebben en daarom gaan we het betalen voor het legen van de grijze container uitstellen tot 1 januari 2019.

Daarbij komt dat het scheiden van het afval nóg beter kan. Er zit op dit moment soms nog afval in de PMD containers wat er niet in hoort. Voor een groot deel heeft dit te maken met nog onvoldoende kennis bij de inwoners welk afval wel en welk afval niet in de PMD container thuis hoort. Hier gaan we de komende periode als gemeente meer op inzetten door de inwoners daarmee nog beter te helpen. Je kunt dan denken aan voorlichting in de media maar ook controles van de inhoud van containers.

Ik ga ervan uit dat we met onze inwoners ervoor kunnen zorgen dat we de doelen die we voor ogen hebben, ook gaan halen: veel goed gescheiden afval in de oranje en groene containers en bijvoorbeeld glasbakken en zo weinig mogelijk restafval in de grijze container’.

Doelen
De gemeenteraad heeft in oktober 2015 het afvalstoffenbeleidsplan 2016-2019 vastgesteld. Hierin staat onder meer dat de gemeente het doel heeft om maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar te realiseren en een scheidingspercentage van 75% in 2020. Om dit doel te halen is in 2016 gestart met het scheiden van het PMD van het overige afval.

Gemeenteraad
Het voorstel van het college over het uitstellen van de betaling voor het legen van de grijze container gaat via de commissie Ruimte en Groen naar de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad medio 2017 een besluit neemt over het voorstel.

Aanbevolen artikelen