Bewonersavond behoud speeltuinen

Wist u dat kinderen vrolijk en blij worden wanneer ze buiten hebben gespeeld? Dit kan in de vele openbare speeltuinen die Bovensmilde heeft. Het omzien naar deze speeltuinen is al jaren een taak van de buurt.Wanneer dit niet meer gebeurt kan de gemeente besluiten de toestellen te verwijderen.

Het beheer van de speeltuin is goed te doen. Een groepje bewoners die zorgt dat de plek schoon en veilig blijft. Door het zwerfafval op te ruimen en de toestellen schoon te houden. En de toestellen op verzoek van de gemeente te inspecteren op vandalisme of beschadiging.

Er zijn echter een aantal speeltuinen in Bovensmilde, waarvan op dit moment geen buurtbewoner bekend is die bovenstaande taak uitvoert. Dat betreffen de speelplekken aan de Hoofdweg-Schoolstraat, Riegheide, Sickensstraat, Rozenstraat-Bremstraat en de Boerheem. Dit is jammer want de consequentie kan zijn dat de gemeente kan besluiten de toestellen te verwijderen en daarmee de buurtspeeltuin te sluiten.

Het Speeltuinoverleg denkt dat het sluiten van speeltuinen in een dorp als Bovensmilde niet wenselijk is. Er wonen namelijk een groot aantal kinderen, die vrolijk en blij worden van buiten spelen. Daarom organiseert deze een bewonersavond om hierover met belangstellenden in gesprek te gaan. De avond is op dinsdag 12 februari om 20.00 uur in MFA De Spil.

Wanneer u wel interesse heeft in dit onderwerp, maar niet aanwezig kunt zijn stuur dan een mail aan: info@speeltuinoverlegmiddendrenthe.nl.

Het Speeltuinoverleg Midden-Drenthe is een vereniging van alle vrijwilligers in de gemeente Midden-Drenthe die een openbare speeltuin als boven omschreven beheren. We zetten ons in om openbare speeltuinen in stand te houden, te vernieuwen en versterken.

Aanbevolen artikelen