Wat groeit er langs de vaart?

Deze keer iets over de bloemrijkheid van onze bermen. Al eerder meldde ik het positieve nieuws dat de soortenrijkdom nog steeds toeneemt. En dat wordt alleen maar meer nu steeds meer gemeenten ecologisch gaan beheren. Ook onze gemeente gaat daartoe over. Belangrijk zijn daarbij verschralen en minder beheer. Dat verlaagt ook de kosten van beheer.

Een belangrijk criterium om te kunnen spreken van ecologisch beheer is dat het maaisel minimaal 3 dagen blijft liggen alvorens het opgezogen wordt. De bekende maai-zuigcombi – waarbij het maaisel direct afgevoerd wordt is niet in overeenstemming met de eisen die voor ecologisch beheer gelden. Waarom is dat nodig? Wanneer het maaisel minimaal drie dagen blijft liggen hebben insecten en hun larven meer kans om hun vege lijf te redden. Ze hebben dan een korte tijd respijt om een goed heenkomen te zoeken. Ze kunnen zich met andere woorden tijdig uit de voeten maken en elders hun leven voortzetten.

En dat is weer belangrijk voor vogels, vissen, vleermuizen en steenuilen. Dit jaar staat in het teken van steenuilen (er zullen nog enkele kasten geplaatst worden) en vleermuizen. De gemeente, Drents Landschapsbeheer en de EnergieCoöperatie Duurzaam Bovensmilde hebben het mede mogelijk gemaakt om in 2018 verschillende acties uit te voeren om de populaties van vleermuizen te versterken. Nu terug naar de bloemenrijke berm.

Er is daar namelijk nog een wereld te winnen. Hoe het er uit kan zien wil ik tenslotte graag duidelijk maken met een foto. Ook vorig jaar heb ik op de Groene Stap / Biologische Moestuinen van Duurzaam Bovensmilde een kleine stukje ingezaaid met een zgn. Drents weide mengsel. Dat hadden we gekregen van het Landschapsbeheer Drenthe, een organisatie die onze waardering verdient en die ik graag in uw warme aandacht aanbeveel. Met als resultaat een ongekende bloemenweelde. Zo kan een wei en berm er dus ook uitzien! In deze grijze wintermaanden besef ik dat 2018 alleen maar kleuriger en bloemrijker kan worden.

Aanbevolen artikelen