Coalitieakkoord Midden Drenthe bekend

Partijen bereiken coalitieakkoord Midden-Drenthe

Een akkoord op hoofdlijnen, waarin de samenwerking met de inwoners van Midden-
Drenthe voorop staat. Dat is in het kort het coalitieakkoord waar PvdA, VVD, CDA en
Gemeentebelangen Midden-Drenthe het over eens zijn geworden. Onder de noemer
Sociaal en ondernemend Midden-Drenthe – dat bouwen we met elkaar’ gaan de partijen
de komende vier jaar aan de slag!
De partijen zijn niet alleen tevreden over de inhoud van het akkoord, maar vooral ook over
de manier waarop het tot stand is gekomen: soepel en in goed overleg onder de prima
leiding van formateur Wietze van der Zwaag. De vier beoogde wethouders hebben er zin om
in een nieuw college met dit akkoord aan het werk te gaan!
Vijf thema’s
In het akkoord staan de vijf thema’s benoemd die voor de coalitiepartijen de komende jaren
het meest van belang zijn. Dan gaat het allereerst om hoe gemeente en samenleving kunnen
samenwerken. De coalitie wil investeren in vertrouwen. Het goede sociaal beleid wordt
voortgezet en wordt op onderdelen zelfs nog versterkt. De partijen kiezen voor een
totaalaanpak op het terrein van duurzaamheid, klimaat en energie. Veiligheid krijgt nog
meer aandacht. Daarbij gaan partijen door met verstandig financieel beleid.
Gemeenteraad
Tijdens de raadsvergadering op donderdag 24 mei 2018 spreekt de gemeenteraad zich uit
over het coalitieakkoord. Het is de bedoeling dat de raad in die vergadering ook de vier
wethouders benoemt: Dennis Bouwman (PvdA), Anique Snijders (VVD), Jan Schipper (CDA)
en Erjen Derks (Gemeentebelangen Midden-Drenthe).
Na de zomer wil het nieuwe college samen met de samenleving en de gemeenteraad een
uitvoeringsagenda op gaan stellen. Dan krijgt het akkoord op hoofdlijnen een vertaling in
concrete acties.

Bekijk hier het coalitieakkoord

Aanbevolen artikelen