College Midden-Drenthe wil afzien van diftar

Als het aan het college van B&W van Midden-Drenthe ligt gaan de inwoners niet betalen voor het legen van de grijze container. Het voorstel van het college om de invoering van het zogenaamde diftar-systeem niet door te voeren wordt in september voorgelegd aan de gemeenteraad.

Sinds de invoering van de oranje container in Midden-Drenthe gaat het goed met het scheiden van afval. De oranje PMD container wordt goed gebruikt. Toch zit er nog veel afval in dat niet gerecycled kan worden zoals deodorantbussen, medisch afval of kitspuiten. Afval dat voor een deel in de grijze container thuishoort of op een andere manier kan worden
ingezameld.

Op de goede weg
“Wij verwachten dat er nog meer niet-recyclebaar afval in de PMD container verdwijnt i.p.v. in de grijze container als we diftar invoeren”, aldus wethouder Erjen Derks. “Deze vervuiling kost de gemeente – en dus onze inwoners- veel geld. Onze inwoners zijn – zonder diftar – al een heel eind op de goede weg. Die weg willen we doorvoeren door met hen in gesprek te gaan en extra informatie te geven. Wij denken dat dat meer effect zal hebben dan het in rekening brengen van kosten voor het legen van de grijze container”

Raad
Het voorstel van het college aan de raad sluit aan bij het coalitieakkoord Midden-Drenthe
2018-2022, waarin de ambitie staat dat er geen verschillende tarieven komen voor het
restafval. In september 2018 buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.

Aanbevolen artikelen