Op vrijdag 30 november verkennen deelnemers aan FiloCafe een tweetal begrippen en het verband: zelfbeschikking en ongelijkheid.

Wat bedoelen we er concreet mee en hoe hebben of krijgen we er allemaal mee te maken. Leidraad is zoals altijd: niet het denken besparen, maar zo mogelijk aanzetten tot eigen gedachten.

CRASFiloCafe, vrijdag 30 november (let op: dit is dus een andere datum dan op de flyer vermeld is),
20 uur in  Atelier Tine Mersmann,
Polakkenweg 1 in Smilde.

Iedereen welkom. Wij stellen aanmelding op prijs via www.cultureleraadsmilde.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanbevolen artikelen