Besteding en donaties DiabetesClassic 2017

Besteding en donaties Diabetes Classic 2017

Dankzij de gulle sponsoren en deelnemersbijdrage heeft de Diabetes Classic 2017 netto € 14.000 opgebracht; dat is een prachtige opbrengst.
Graag willen wij u via deze weg op de hoogte brengen van de besteding hiervan.

Op 15 november heeft Martijn Verschoor de cheque van € 8500 overhandigd aan professor dr. Eelco de Koning van het LUMC in Leiden; zie de foto. Dit bedrag wordt besteed aan het stamcelonderzoek met als doel diabetes type 1 op termijn te kunnen genezen. Er is veel vooruitgang geboekt en de resultaten zijn hoopgevend.

 

In dezelfde week is een bedrag van € 1400 overgeboekt naar de rekening van DVN(Diabetes Vereniging Nederland); bestemd voor de jongerenafdeling. De jongerenafdeling organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten voor kinderen. Nb. Vroeger heeft Martijn daar ook gretig gebruik van kunnen maken.

Het bedrag van € 4100 wat overblijft is geboekt naar het eigen fonds van stimulering aspirant topsporters met diabetes; regionaal en landelijk.

Vanaf 1 mei 2017 ondersteunt de stichting financieel en qua deskundigheid de 11-jarige topturnster Angelika Kuper uit Assen, die diabetes heeft met daarbij ook colieaki. De colieaki met name brengt veel extra kosten met zich mee.

Vanaf 1 december zal de stichting ook tennistalent Floor Kusters, 10 jaar uit Limburg, gaan ondersteunen. Haar ondersteuning zal bestaan op het gebied van deskundigheid en een tegemoetkoming in de kosten voor de aanschaf van sensoren. Sensoren zijn een soort thermometer, waarbij je op elk moment kan zien hoe hoog of laag je suikerspiegel is. De sensoren zijn onmisbaar om een topsportcarrière te kunnen opbouwen.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op www.diabetesclassic.nl

Aanbevolen artikelen