Dodenherdenking Bovensmilde

Dit jaar is het alweer 74 jaar geleden dat Nederland na vijf jaar bezetting bevrijd werd.
Na 74 jaar vrijheid zijn we het gewend aan het feit dat we kunnen zeggen wat we willen zonder dat we gevaar
lopen.

Voor deze vrijheid is door veel mensen de hoogste prijs betaald die denkbaar is. Doordat zij deze prijs
betaalden kunnen wij nog steeds in vrijheid leven.
Het minste wat wij als vrije Nederlanders kunnen doen is hen die voor onze vrijheid stierven blijven herdenken.
Daarom legt de Oranje Feest Vereniging al jaren tijdens dodenherdenking een bloemstuk op het graf van Jan
Boer en Gabriel de Sablet. Dit gebeurt vaak onopgemerkt en veel bewoners van Bovensmilde weten niet eens
wat deze mannen voor ons hebben gedaan.

Wij vinden het als vereniging belangrijk dat de herinnering aan deze twee mannen in leven blijft. Daarom willen
wij de jeugd en volwassenen uit Bovensmilde de gelegenheid geven aanwezig te zijn bij de bloemlegging op 4
mei.
Het programma zal er globaal als volgt uitzien.
● Op 4 mei tussen 19:30 en 19:45 verzamelen op de begraafplaats aan de Witterweg.
● Muzikale ondersteuning door muziekvereniging OBK.
● Inleidende toespraak van de heer Sterke.
● Twee minuten stilte om 20:00 uur.
● Bloemstuk legging en voordracht door drie leerlingen van CBS de Wingerd.
● Na afloop is er de gelegenheid om gezamenlijk koffie/thee/limonade te drinken in het Buurtinfohuis aan
de J. de Walstraat 3.

Iedereen die dit initiatief ondersteunt en het ook belangrijk vindt dat de herinnering aan deze mannen in leven
blijft is van harte welkom op de begraafplaats aan de Witterweg in Bovensmilde.

Indien u slecht ter been bent maar wel aanwezig wilt zijn bij deze bloemlegging kunt u een mailtje sturen naar
ledenadministratie@ofvbovensmilde.nl. Wij zorgen dan voor vervoer.
Meer informatie over Jan Boer en Gavriel de Sablet vindt u op de website van de Oranje Feest Vereniging:

Dodenherdenking

Aanbevolen artikelen