Het Dorps Diner verhuist!

DorpsDiner Bovensmilde Verhuist

Na 6 jaar gaat Het DorpsDiner verhuizen!
Al deze tijd hadden we een gastvrij onderkomen in Het Kruispunt. Wij willen PKN Bovensmilde
Daarvoor hartelijk danken! En zeker ook voor de hartelijke ondersteuning van dit project.
Het gebouw Het Kruispunt gaat sluiten. Het DorpsDiner heeft inmiddels een nieuwe plek in ons dorp gevonden in mfa De Spil, Floralaan2.
Na een eerste ontmoeting merkten we dat we daar welkom zijn!

Omdat deze accommodatie graag een Spilfunctie wil vervullen in het dorp past daar een DorpsDiner waar mensen tijdens een maaltijd elkaar kunnen ontmoeten heel goed.
Het Dorpsdiner is er voor iedereen die eens samen wil eten en de ander wil ontmoeten.
Het is de bedoeling dat je je van te voren opgeeft bij de aangegeven mensen.
Er wordt voor maximaal 40 mensen gekookt, dus geef je bijtijds op!
Zo staan we weer klaar om op 22 september met nieuwe inspiratie het 7e seizoen DorpsDiner Bovensmilde (en omstreken) in te gaan.

In MFA De Spil!

Het kookteam bestaat uit:
Thérèse van Hoogdalem
Jantje Appeldoorn

Aanbevolen artikelen