Duo Passies & Havinga In de Waterstaatskerk met ‘Juffer Ssawischna’

Op zondagmiddag 13 november a.s. wordt  om 15.00 uur het muzikale theaterprogramma Juffer Ssawischna uitgevoerd in  de Waterstaatskerk van Bovensmilde.

Het is een programma over de Russische componist Modeste Moussorgsky (1839-1881). Hierin wordt een verbinding gelegd met de schilderkunst: als decor voor de voorstelling dienen de schilderijen van Geurt van Dijk.

In drie gedeelten wordt de bekende pianocyclus ‘De Schilderijententoonstelling’ gespeeld.

Als suppoost leidt Johanan Havinga het bezoek rond in drie museumzalen, waar hij de schilderijen zal laten klinken.

Daarnaast worden liederen gezongen uit onder meer de cycli ‘De Kinderkamer’ en ‘Liederen en dansen van de dood’.

De muziek wordt afgewisseld met verhalen over het leven van de componist.

De deur gaat open om 14:30 uur. U kunt reserveren via het formulier op de website: https://www.cultuurpodiumbovensmilde.nl/reserveren/

 U dient dan € 10 (tot en met 16 jaar gratis) over te maken op rekeningnummer NL16 RABO 0331 7808 95 t.n.v. Stichting CultuurPodium Bovensmilde.

Ook kan aan de kerkzaal de entree á contant voldaan worden,

Aanbevolen artikelen