enquete “Ons water”

Wij, de gemeente Midden-Drenthe, het waterschap Drents Overijsselse Delta en het drinkwaterbedrijf WMD vragen de inwoners en ondernemers de enquête ‘Ons water’ in te vullen.
Wij willen graag weten hoe inwoners en ondernemers het water- en rioolsysteem ervaren zodat we kunnen inspelen op problemen. Ook willen we weten wat u vindt van de kwaliteit van het drinkwater. Tenslotte willen we graag weten in hoeverre inwoners bereid zijn om zelf bij te dragen aan het terugdringen van waterproblemen die het gevolg zijn van klimaatveranderingen.

Uitkomsten
De uitkomsten van de enquête gaan we gebruiken bij het maken van beleid en waar mogelijk de waterproblemen oplossen.

Deelname
Vanaf 18 oktober kunt u de enquête invullen via een link op de website van de gemeente Midden-Drenthe. U heeft de gelegenheid om de enquête gedurende 2 weken in te vullen.
Onder de deelnemers verloten de partijen 5 x 50.000 liter drinkwater ter waarde van
€ 50,00.

Aanbevolen artikelen