Gemeente Midden-Drenthe start met verkoop ‘snippergroen’

Inwoners van Midden-Drenthe die gebruikmaken van gemeentegrond, krijgen vanaf 3 april 2019 de mogelijkheid om deze grond te kopen. De aankoop van dit zogenoemde ‘snippergroen’ geldt ook voor inwoners die niet gebruikmaken van gemeentegrond, maar dat wel willen. Midden-Drenthe biedt het snippergroen aan tegen een tijdelijk gereduceerd tarief.

Wethouder Erjen Derks: “Het snippergroen grenst vaak direct aan tuinen en heeft geen maatschappelijke functie meer, zoals de functie openbaar groen. In veel gevallen zijn bewoners zich niet bewust dat zij gebruik maken van gemeentegrond. Dit komt omdat de situatie bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning. In enkele gevallen zijn in het verleden afspraken gemaakt over het gebruik van gemeentegrond, maar niet altijd. Hierdoor zijn ongelijke situaties ontstaan, dit vinden we als gemeente niet wenselijk. Voor iedereen gelden dezelfde regels. Inwoners die snippergroen willen kopen, kunnen dit aangeven bij de gemeente. Met elkaar wordt dan gekeken naar de mogelijkheden voor aankoop van het snippergroen.”

Mogelijkheid aankoop snippergroen
Inwoners die grond wil aankopen, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente onderzoekt vervolgens of zij de strook gemeentegrond kan verkopen. Bij deze beoordeling kijkt de gemeente o.a. naar de groenstructuur, het stedenbouwkundige plan, de verkeers- en sociale veiligheid en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Vanaf 3 april 2019 tot 3 april 2020 geldt er een gereduceerde grondprijs van € 20,00 per vierkante meter voor de eerste 100 m2. Elke vierkante meter daarboven kost € 17,50. Daarnaast betaalt de koper de ‘kosten koper’, net als bij de aankoop van een woning.

Aanvraag snippergroen
Op www.middendrenthe.nl/snippergroen kunnen belangstellenden een aanvraag doen om voor het aankopen van gemeentegrond in aanmerking te komen. Dit geldt ook voor belangstellenden die nu geen gemeentegrond in gebruik hebben, maar wel gemeentegrond willen kopen. De aanvragen behandelt de gemeente in verschillende tijdsvakken en per gebied.

Wanneer aanvraag doen?
De gemeente start met de verkoop in april 2019. De gemeente gaat eerst aanvragen behandelen in de omgeving van Bovensmilde, Smilde, Hoogersmilde, Oranje, Hijken en Hooghalen. Op www.middendrenthe.nl/snippergroenkunt u zien wanneer welk gebied aan de beurt is.

Meer weten?
Kijk op www.middendrenthe.nl/snippergroen voor meer informatie over het project
Snippergroen.

Aanbevolen artikelen