Wat groeit er langs de vaart

In de zomer is het druk op de Vaart. Sommige boten trekken het oog. Heb u deze gespot? Met bloembakken ingezaaid met een wilde bloemen-mengsel voer hij vlak voor de vakantie van de Smildeger Neiskrant door onze Vaart. De bloemenboot legde aan ter hoogte van de voetgangersbrug midden in MiddenSmilde. Wat een fleurig gezicht.

De Vaart is gezichtsbepalend voor de Smildes. Vooral ook haar bermen. En die worden gelukkig steeds fleuriger. Nog niet zo fleurig als de bloemenboot uit Groningen maar het gaat de goede kant op. Dat is te danken aan het natuurlijker en minder intensieve beheer door gemeente en provincie. Daar gaan ze nog meer werk van maken, van minder beheer! Sommigen zullen het vooral ‘minder netjes’ vinden. Zij maaien misschien zelf het stukje vaartberm voor hun woning. Smaken verschillen zullen we maar zeggen. Gelukkig is er onder jongere mensen wel steeds meer begrip en waardering voor de noodzaak van ander – vooral ook minder – beheer van groen in de publieke ruimte.

De nieuwe en moderne kijk op beheer wint terrein. Dat leidt nu al tot een flinke toename van de soortenrijkdom langs de Vaart. Maar we zijn er nog niet. We zullen nog meer moeten leren rekening te houden met onze medeschepselen. Drie ecologen van de Stanford University in de VS toonden onlangs aan dat van één derde van alle (28.000) diersoorten die op land leven het leefgebied sterk is gekrompen. Als we hier om ons heen kijken dan kan ons dat niet echt verbazen. Maar dat alles wist u wellicht al.
U mag zich er alleen iets drukker om maken wat mij betreft.

En nu de vakantie achter de rug is en u wellicht uitgerust bent hebt u daar ook weer de energie voor. Vergeet echter niet – bij alle ‘druk maken’ – nog even te genieten van bermen. Langs de vaart of elders.

Dus verspil uw energie niet aan het maaien van bermen voor uw huis. Onze overheden doen dat minimaal 1 maal per jaar en dat volstaat. En bewijs het insectenleven zodoende ook nog een dienst! Want we doen de insecten al zo tekort. Elke berm met bloeiende planten is nodig voor hun voortbestaan nu ze op de akkers maar weinig voeding meer vinden of worden bestreden met landbouwgif. Het gaat hierbij naar de aard der dingen, zoals altijd om de samenhang der dingen: zonder insecten geen vogels.

Aanbevolen artikelen