Koningsdag Bovensmilde 2018

Bovensmilde viert volop de verjaardag van onze koning
Ook dit jaar hebben we Koningsdag in Bovensmilde volop gevierd. Door de Oranje Feest Vereniging en Wij
Zijn Bovensmilde was er met medewerking van IJsvereniging Voorwaarts een dag vol met festiviteiten gepland.
We begonnen de dag om 10:00 uur met het traditionele fiets versieren. Er was via internet en lokale media een
oproep geplaatst waarbij de kinderen uit Bovensmilde werd gevraagd om deel te nemen aan een “lawaai”
optocht waarbij het de bedoeling was om inwoners van Bovensmilde te wekken die zich anders zouden
verslapen en het risico liepen de festiviteiten op Koningsdag te missen. Met een opkomst van zo’n vijftig
kinderen werd er door veel kinderen gehoor gegeven aan deze oproep. Na het versieren van de fietsen zijn we
in optocht door Bovensmilde gegaan om onze gedecoreerde fietsen aan de inwoners te tonen. Hierbij waren
de fietsen niet alleen zichtbaar maar ook hoorbaar. Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat op
Koningsdag niemand zich langs de route heeft verslapen. Onze missie was hiermee dus geslaagd !

De optocht eindigde op het ijsbaanterrein waar de kinderen een ijsje en een sjoelsteen kregen als beloning
voor hun inzet. De sjoelsteen kon gebruikt worden voor het spelletje “Sgeit je rijk” waarbij de kinderen hun
sjoelsteen in een afgezet veldje mochten gooien en de eigenaar van de sjoelsteen waar de geit het dichtst bij
poepte won een leuke prijs. Nadat de kinderen hun sjoelsteen in het veldje hadden geworpen werden de
gouden, zilveren en bronzen geiten losgelaten. De kinderen stonden vol spanning rondom het veld te wachten
waar en wanneer de geiten zouden poepen. De bronzen en zilveren geiten hadden snel aandrang maar de
gouden geit liet de spanning hoog oplopen. Toen deze eindelijk aandrang kreeg waren er drie prijzen te
verdelen en de gelukkige winnaars waren.

1. Goud: Meindert: Speelgoed tegoedbon van 30 euro.
2. Zilver: Quinten: Speelgoed tegoedbon van 20 euro.
3. Brons: Pepijn: Speelgoed tegoedbon van 10 euro.

Verder waren voor de kinderen twee luchtkussens, een ranja koe en een rad van fortuin aanwezig.
En natuurlijk was er dit jaar ook weer een vrijmarkt.

 

Voor de volwassenen was er het spelletje bierkratje drukken en natuurlijk het spelletje “Schijt je rijk” waarvoor
men al weken loten kon kopen. De inwoners hadden de keuze uit 1500 kavels die voor het bedrag van twee
euro per kavel konden worden aangeschaft. Wie direkt drie kavels kocht kon dit doen voor een kortingsprijs
van vijf euro. De kavel waarop een koeienvlaai zou worden gelegd leverde één van de drie geldprijzen op.
Om 15:00 werden de koeien losgelaten op het veld. De zilveren koe legde als eerste zijn behoefte op het veld.
Na een tijdje kon de bronzen koe de aandrang ook niet meer weerstaan. Daarna was het wachten op de
gouden koe. De gouden had het echter zeer naar zijn in het veld en verandering van spijs doet eten en dat was
goed merkbaar want de gouden koe liet zich het verse gras op het ijsbaanterrein goed smaken. Uiteindelijk
kreeg ook deze koe aandrang en legde een flinke vlaai op het veld. Hiermee waren de winnende kavels van dit
spelletje ook bekend. De prijzen werden als volgt verdeeld.

1. Goud: Kavel 273 – 250 euro: Familie Poelarends
2. Zilver: Kavel 824 – 150 euro : Familie Wanders
3. Brons: Kavel 1012 – 50 euro: Familie Kiers

Met een flinke opkomst en het mooie weer mogen we wel spreken van een geslaagde Koningsdag.

Als laatst willen we alle vrijwilligers bedanken en in het bijzonder de familie Timmermans en het ’t
Meulenparkie. We zien jullie graag volgend jaar terug op Koningsdag in Bovensmilde.

Aanbevolen artikelen