Midden-Drenthe stelt geld beschikbaar voor energieneutraal bouwen

Vanaf 1 maart 2018 start de gemeente Midden-Drenthe met de regeling ‘stimulering energieneutraal bouwen’. Een regeling waarbij voor de bouw van een energiezuinige woning een bijdrage beschikbaar is van € 5.000,00.
Wethouder Dennis Bouwman: ‘We vinden het belangrijk dat woningen energieneutraal zijn. Met deze regeling willen we mensen stimuleren om hun woning energieneutraal te bouwen.
Het mooie van deze regeling is dat het bedrag niet afhankelijk is van de grootte van de woning of de grootte van de kavel. Zo kan iedereen die een energieneutrale woning wil
bouwen en voldoet aan de voorwaarden gebruik van de regeling maken’.

Regeling stimulering energieneutraal bouwen
De regeling loopt van 1 maart tot 1 januari 2020 en geldt alleen voor het bouwen van een woning op particuliere kavels en op kavels die van de gemeente gekocht zijn. Na 1 januari 2020 moeten alle nieuwbouw woningen (bijna) energieneutraal zijn. Totaal is voor de regeling € 200.000,00 beschikbaar. Midden-Drenthe heeft in diverse kernen woningbouwkavels te koop. Meer informatie over de regeling en woningbouw is te vinden op www.middendrenthe.nl.

Woonplan
De regeling sluit mooi aan bij één van de actiepunten uit het onlangs vastgestelde Woonplan. In dit Woonplan staat dat de gemeente een impuls wil geven aan kwaliteitsverbetering en verduurzaming van woningen.

Gemeenteraad
Het voorstel van het college over de regeling ‘stimulering energieneutraal bouwen’ gaat in februari naar de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt het besluit over de regeling.

Aanbevolen artikelen