N371 ruim 2 mnd op de schop

Assen / Smilde – De provincie Drenthe voert van dinsdag 3 april tot half juni werkzaamheden uit aan de provinciale weg N371 (Hoofdweg) bij Smilde.

Het gaat om het gedeelte van Bovensmilde tot aan de Polakkenbrug in Smilde. De kruisingen krijgen een nieuwe inrichting en nieuw asfalt. Om te zorgen dat het verkeer en de aanwonenden zo weinig mogelijk hinder hebben, zijn de werkzaamheden opgedeeld in fasen. Eerst worden de kruisingen aangepakt, daarna de rijbaan.

Kruisingen

Eerst worden de vijf kruisingen tussen Bovensmilde en Smilde aangepakt. Het gaat om de kruisingen met de Schoolstraat, Witterweg, Duikersloot, Korenmolen en de Linthorst Homanweg. De aanpak van de kruisingen begint op dinsdag 3 april en duurt tot en met vrijdag 18 mei. Beurtelings zijn enkele kruisingen afgesloten voor het afslaande verkeer.

Het blijft volgens de provincie altijd mogelijk om via een kleine omleiding de N371 op en af te rijden. Het doorgaande verkeer op de N371/Hoofdweg kan de weg blijven volgen. Winkels en bedrijven langs de Hoofdweg blijven bereikbaar.

Fietsverkeer

Alle kruisingen krijgen nieuw asfalt en worden opnieuw ingericht. De bedoeling van de herinrichting is, aldus de provincie, dat fietsers op alle kruisingen voorrang krijgen. Nu is dat niet overal gelijk. ‘Door de nieuwe inrichting worden de kruisingen voor alle weggebruikers overzichtelijker en dus veiliger. Vooral voor fietsers is dat een verbetering.’

Rijbaan Hoofdweg

Na de kruisingen is de rijbaan aan de beurt. Van half mei tot half juni is de Hoofdweg tussen Bovensmilde en Smilde in korte gedeelten afgesloten. Er geldt dan een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar.

De exacte planning wordt eind april bekend gemaakt. In het najaar wordt ook het gedeelte van de N371 Smilde tot aan Hoogersmilde aangepakt.

Aanbevolen artikelen