Nieuwe burgemeester voor Midden-Drenthe!

Gemeenteraad Midden-Drenthe draagt Mieke Damsma voor als nieuwe burgemeester.

De gemeenteraad van Midden-Drenthe heeft 18 september een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een
nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt, wordt Mieke Damsma de nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe.

Stralende persoonlijkheid
De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad omschrijft Damsma als een bestuurder met een eigen, stralende persoonlijkheid die gemakkelijk met mensen omgaat. Benny Muskee,
voorzitter van de vertrouwenscommissie over Damsma: ‘Zij heeft een uitstraling die mensen enthousiast maakt. Uit haar ervaring als wethouder blijkt dat zij gemakkelijk samenwerkt en een echte verbinder is, maar waar nodig ook daadkrachtig. Deze kwaliteiten maken haar tot een bijzondere bestuurder die we graag als burgemeester in Midden-Drenthe verwelkomen.’

Loopbaan
Mieke Damsma is 53 jaar en woont in Maastricht. Zij begon haar politieke loopbaan als gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor D66 in de gemeente Maastricht. Sinds 2010 is zij wethouder in Maastricht.

 

Verdere procedure
De aanbeveling van de raad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken. De minister besluit of hij de voordracht omzet in een voorstel tot benoeming, dat hij dan voorlegt aan de Koning. Uiteindelijk tekent de Koning het benoemingsbesluit. Het streven is dat de benoeming in de komende maanden plaatsvindt en Mieke Damsma voor het einde van het jaar wordt geïnstalleerd als burgemeester van Midden-Drenthe.

Aanbevolen artikelen