Kerken

In mei 1835 vestigde zich in het dorp ds. Hendrik de Cock, de voorman van de afscheiding. Van hieruit verbreidde hij het gereformeerde gedachtegoed over Drenthe. In 1839 kwam de tegenactie: het dorp kreeg een eigen hervormd kerkgebouwtje. In 1860 werd Bovensmilde een eigen gemeente t.o.v. Smilde en in 1861 kwam er de eerste eigen predikant. De waterstaatskerk van Bovensmilde is gebouwd in 1868-1869, de pastorie in 1862. In de kerk bevindt zich een 18e-eeuws orgel, oorspronkelijk afkomstig uit de Waalse kerk te Kampen en mogelijk gebouwd door A.A. Hinsz (in 1810 omgebouwd door L. van Dam met behoud van een deel van het pijpwerk); het werd in 1897 hier geplaatst.


Comments are closed.