Wij zijn Bovensmilde is een platform van verschillende organisaties en inwoners met 1 belangrijke afspraak met zichzelf:

ik ga dit jaar proberen minimaal 1 x samen te werken met een andere organisatie / te helpen als vrijwilliger (op projectmatige basis) bij een activiteit in Bovensmilde”

Werkgroep Bovensmilde
Vanuit een samenwerkingsverband van 9 organisaties in Bovensmilde was in 2013 de Werkgroep Bovensmilde ontstaan die zich heeft bezig gehouden met het opstellen van een plan van aanpak met 2 belangrijke vragen:

  • Rendabel maken bestaande gebouwen
  • onderlinge samenwerking verbeteren

Uiteindelijk na 2 jaar een plan van aanpak heeft opgesteld, waarbij werd geconcludeerd dat onderlinge samenwerking alleen verbeterd kon worden als er meer GEDAAN werd.
Het rendabel maken van de openbare gebouwen was een onderdeel dat nog verder informatie behoefde.

DOEN

Hel van Bovensmilde
In 2015 is tijdens een BBQ besloten om een mudrun met een knipoog in de winter te beginnen. “De Hel van Bovensmilde” was geboren.
Dit bleek het evenement en het middel dat de binding en samenwerking in Bovensmilde versterkte.

Enkele feiten van dit evenement:

  • 2015: 50 deelnemers, 45 vrijwilligers
  • 2016: 208 deelnemers: 50 vrijwilligers
  • 2017: 340 deelnemers: 134 vrijwilligers

Badeendjesrace, Bovensmilde Beweegt, Kerstmarkt, Pubquiz.
Deze activiteiten zijn allemaal voorgekomen uit de onderlinge samenwerking in de werkgroep Bovensmilde en na de Hel van Bovensmilde.

Aanmelden als organisatie en of vrijwilliger:
Klik op de volgende link; en je komt in een aanmeldingsformulier waar je kan aangeven wat je voor Wij zijn Bovensmilde zou willen doen!