Persbericht Concept Woonplan

Midden-Drenthe gaat voor voldoende betaalbare woningen
Woonplan gemeente in concept klaar
In het nieuwe woonplan voor de komende jaren staat dat de gemeente het belangrijk
vindt dat iedereen een betaalbare woning moet kunnen vinden in zowel de koop- als
huursector. Verder wil de gemeente bouwen in het ritme van vraag en aanbod. Dat
betekent bouwen van het gevraagde woningtype, op de juiste plek en tegen een goede
prijs. De meeste groei verwacht de gemeente in Beilen en beperkte groei in de overige
kernen.

Investeren loont
Investeren in bestaande woningen is ook één van de speerpunten in het woonplan. Dit
draagt bij aan het wooncomfort, de woonomgeving en niet onbelangrijk: aan duurzame
woningen.

Versterking leefbaarheid
Verder wil de gemeente met de kleinere dorpen inzetten op het behoud en versterking van
de leefbaarheid. Ontmoeting is daarbij belangrijk. “Fijn wonen gaat niet alleen over een
goede woning, maar ook over een sociale woonomgeving,” aldus wethouder Dennis

Bouwman. Tot slot vindt de gemeente dat iedereen goed moet kunnen wonen in Midden-
Drenthe, ook wanneer er zorg of begeleiding nodig is. Met een passend woningaanbod, inzet op bewustwording en goede samenwerkingsafspraken wil de gemeente dit realiseren.

Samen
Wethouder Dennis Bouwman is blij met hoe het nieuwe plan tot stand is gekomen:
“Inwoners, woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen hebben ons vooraf geholpen
om een toekomstbestendig plan te schrijven dat draagvlak heeft in alle dorpen en wijken.
Want we willen graag dat iedereen fijn kan blijven wonen in Midden-Drenthe”.

Inzage en reageren
Het concept woonplan ligt met ingang van donderdag 28 september 2017 zes weken ter
inzage en is in te zien op de gemeentelijke website www.middendrenthe.nl onder de rubriek
‘Bekendmakingen’. De stukken zijn ook in te zien bij de Gemeentewinkel in het
gemeentehuis in Beilen. Iedereen kan gedurende deze periode op het concept woonplan
schriftelijk een reactie geven.

Besluitvorming
Na de inzagetermijn maakt de gemeente het definitieve woonplan. Naar verwachting stelt
de gemeenteraad begin 2018 het woonplan vast.

Aanbevolen artikelen