PKN Bovensmilde doneert opbrengst Flessenactie aan diabetesclassic

6 januari dan is de jaarlijkse flessenactie die de Kerk sinds vorig jaar samen doet met Wij zijn Bovensmilde.

De PKN Bovensmilde kiest elk jaar een goed doel wat hun deel van de opbrengst krijgt.

Dit jaar zal de opbrengst naar de Diabetes Classic gaan.
De Diabetesclassic is een initiatief van Stichting Diabetes type 1 en topsport

De stichting heeft ten doel:

a.    De diabetes type 1 sporters in het algemeen en in het bijzonder wielrenners financieel te ondersteunen, zodat zij zich alleen met hun sport behoeven bezig te houden.

b.    Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

•    Het werven van sponsoren om medische hulpmiddelen te verkrijgen, die niet of gedeeltelijk worden vergoed door de verzekeringsmaatschappijen;

•    Het werven van sponsors of gelden om ambitieuze diabetes type 1- sporters de mogelijkheid te bieden om professioneel topsporter te worden;

•    Medische ondersteuning te bieden;

•    Facilitaire ondersteuning in de vorm van reis- en verblijfkosten, wanneer dit verband houdt met diabetes;

•    Mogelijk bijdragen aan de materiaalkosten en andere voorkomende kosten.

Aanbevolen artikelen