De Smildes CO2 neutraal

Onze regering heeft ambitieuze klimaatdoelen gesteld. Ook de gemeente zet in op verduurzaming. De meeste inwoners van de Smildes zijn er in tussen ook wel van doordrongen dat duurzaamheid van belang is voor de toekomst van onze (klein-)kinderen. De EnergieCoöperatie Duurzaam Bovensmilde wil een denk-doe-groep starten die zich gaat inzetten voor CO2-neutrale Smildes in 2025. De denk-doegroep gaat plannen ontwikkelen en uitvoeren voor het CO2 neutraal maken van de Smildes. We zoeken inwoners die zich actief willen inzetten voor de startende groep. Aanmelding via duurzaambovensmilde@gmail.com. Meer informatie via 0642160369.

Aanbevolen artikelen