Start DOEK; Duurzaam op eigen Kracht

Beilen, 28 augustus 2018

Midden-Drenthe start prijsvraag Duurzaam Op Eigen Kracht!

Na de succesvolle edities van de prijsvraag Mooi Op Eigen Kracht (MOEK) start de gemeente Midden-Drenthe nu Duurzaam Op Eigen Kracht (DOEK). Het doel van de prijsvraag is om duurzaamheid en een duurzame mind-set in Midden-Drenthe te stimuleren. Wijken, buurten, dorpen, verenigingen kunnen plannen inleveren voor DOEK en maken kans op (een deel) van de prijzenpot van maar liefst € 30.000,-.

DOEK gaat om een duurzame omgeving waarin ‘op eigen kracht’ veel gerealiseerd wordt. De plannen voor DOEK kunnen uiteenlopend van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan duurzame warmtebronnen voor een dorpshuis, het isoleren van een wijkgebouw, een ontmoetingsplek in de buurt met ledverlichting. Belangrijk is wel dat de ideeën bijdragen aan een duurzamere leefomgeving en de onderlinge band van de inwoners van Midden-Drenthe versterkt. Daarnaast moeten de plannen breed gedragen zijn en grotendeels via zelfredzaamheid tot stand komen.

Prijzenpot De gemeente Midden-Drenthe heeft voor DOEK € 30.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld over de beste plannen. Een deskundige en onafhankelijke jury beoordeelt de plannen. Zaterdag 19 januari 2019 worden de prijswinnaars bekend gemaakt.

Voorwaarden De plannen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Een overzicht hiervan is te vinden op www.middendrenthe.nl/doek.

Meedoen? Meedoen aan Duurzaam Op Eigen Kracht? Uiterlijk 30 november 2018 ontvangt de gemeente graag de plannen. Op www.middendrenthe.nl/doek is alle informatie over DOEK 2018 te vinden.

MOEK In 2009 is de gemeente Mooi Op Eigen Kracht (MOEK) gestart. Dit heeft na vier edities ruim 80 mooie plannen opgeleverd. Al deze plannen zijn, grotendeels via MOEK, uitgevoerd. Plannen die saamhorigheid hebben gecreëerd en mooie resultaten.

Informatie Voor vragen over DOEK 2018 kan contact worden opgenomen met de heer Christiaan

Viersen, beleidsmedewerker duurzaamheid. Hij is bereikbaar van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via (0593) 53 94 54.

Aanbevolen artikelen