Subsidie Culturele activiteiten

Maak kans op subsidie voor culturele activiteiten in Midden-Drenthe

Draagt u cultuur een warm hart toe? Denkt u weleens aan het organiseren van culturele activiteiten voor een groot publiek, maar ontbreekt het aan financiële middelen?

Dan is dit uw kans om aanspraak te maken op een subsidie tot maximaal 50 % in de kosten voor culturele activiteiten in Midden-Drenthe.

Past uw project binnen het thema ‘Cultuurparticipatie gericht op toerisme’?
Dien dan uw plan in vóór 1 juni 2017.

Het subsidieplafond hiervoor is vastgesteld op € 17.500,-. Meer weten? Kijk op www.middendrenthe.nl, zoek op cultuur.

Aanbevolen artikelen