Subsidie Duurzaam Bovensmilde tbv vleermuizen

Subsidie voor vleermuizenproject van DBS / Natuurlijk Beheer

Duurzaam Bovensmilde/ Natuurlijk Beheer zet zich al vele jaren in voor biodiversiteit van planten en ook dieren. Want veel dieren zoals insecten, vogels (o.a. uilen) en vleermuizen zijn direct of indirect afhankelijk van soortenrijkdom van planten. Duurzaam Bovensmilde heeft een projectplan opgesteld voor versterking van populaties vleermuizen. Onderdeel van dit project is plaatsing van een serie van nestkasten en zomerverblijven in de 3 Smildes.

Door een gulle bijdrage van  1000,- van de gemeente is aanschaf mogelijk gemaakt van deze professionele kasten en een batdetector (die ook gebruikt zal worden bij de safari). Waarvoor hulde en dank (mede namens de vleermuizen)! Op 28 maart wordt door de werkgroep Natuurlijk Beheer van DBS ism CRAS en Landschapsbeheer Drenthe – ook als onderdeel van het projectplan – een lezing georganiseerd over vleermuizen in de bibliotheek van Smilde. Later in het voorjaar zal er een vleermuizensafari plaats vinden i.s.m. met de Vleermuiswerkgroep Drenthe (VleD). We informeren iedereen via de huis-aan-huisbladen. Naast door de gemeente wordt het vleermuizenproject ook mogelijk gemaakt door ondersteuning van Landschapsbeheer Drenthe en de EnergieCoöperatie Duurzaam Bovensmilde.

U draagt bij aan verduurzaming van uw woonomgeving door klant te worden van de EnergieCoöperatie DBS. Meer info over het vleermuizenproject en/of de EnergieCoöperatie DBS kan ook verkregen worden via 0642160369 of door een mailtje te sturen aan duurzaambovensmilde@gmail.com. PS Zaterdag 27 januari (’s ochtends, 10.45 uur) zal er een vleermuizenbunker bezocht worden in Zeijen met de Vleermuiswerkgroep Drenthe. Belangstelling? Stuur een mailtje om de locatiegegevens te ontvangen.

Aanbevolen artikelen