Twee Brandweerlieden Koninklijk onderscheiden

Twee brandweerlieden koninklijk onderscheiden

Op vrijdag 23 maart ontvangen de heren A. Oosting (60) en H.R. Popken (55) uit handen
van burgemeester M.F.V. Damsma van de gemeente Midden-Drenthe de bij de Koninklijke
onderscheiding behorende versierselen. De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse
korpsavond van alle brandweerposten uit de gemeente Midden-Drenthe bij ’t Haoler Hoes
in Hooghalen.


Koninklijke onderscheiding
De heren A. Oosting en H.R. Popken zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij
ontvangen de onderscheiding voor hun activiteiten en inzet voor de vrijwillige brandweer
van Midden-Drenthe. De heer A. Oosting is van 1 juli 1979 tot 1 juli 2018 lid van de
brandweerpost Beilen. De heer H.R. Popken was van 1 oktober 1995 tot 1 maart 2018 lid van
de brandweerpost Smilde.Beide mannen hebben zich door studie en inzet gespecialiseerd
tot manschap en hoofdbrandwacht. Ze staan bekend als mannen met een ‘brandweerhart’
en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de openbare veiligheid in Beilen, Smilde en
de regio. De heren Oosting en Popken kunnen worden aangemerkt als ‘personen die zich
geruime tijd voor de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd’.

Programma korpsavond
De jaarlijkse korpsavond bestaat uit verschillende activiteiten:
 Een terugblik op 2017
 Welkom heten van nieuwe leden
 Uitreiken van diploma’s
 Onderscheidingen voor jubilea
 Uitreiking Koninklijke onderscheidingen door burgemeester M.F.V. Damsma aan de
heren Auke Oosting en Harry Popken
 Afscheid van de heren Auke Oosting en Harry Popken
Jubilea
Bij de volgende bijzondere jubilea wordt tijdens de korpsavond stilgestaan:
 Gert Snippe – post Beilen – 121⁄2 dienstjaren
 Carry Seidel – post Beilen – 20 dienstjaren
 Harmannus Stel – post Beilen – 20 dienstjaren

 Anko Benthem – post Westerbork – 25 dienstjaren
 Henk Eggens – post Westerbork – 25 dienstjaren
 Michiel Westerhof – post Westerbork – 30 dienstjaren

Aanbevolen artikelen