Uitnodiging oplevering Kerk Bovensmilde 8 september

Stichting Het Drentse Landschap nodigt u hierbij van harte uit om op vrijdag 8 september a.s. om 10.00 uur aanwezig te zijn bij de heropening van de Nederlands Hervormde kerk en het nieuwe bijgebouw aan de Hoofdweg 186, 9421 PD in Bovensmilde.

De kerk is gebouwd tussen 1868 en 1870. Het is een in baksteen uitgevoerde zaalkerk met een
halfrond interieur en fraaie glas-in- lood vensters. De naastgelegen pastorie, met de opvallende wit gestucte gevel, werd enkele jaren eerder gebouwd, in 1862. Vanwege de monumentale waarden hebben de kerk en pastorie in 1995 de status van Rijksmonument gekregen. Dat was een belangrijke stap in het behoud van de twee unieke monumenten. Helaas kwam de kerk in 2004 leeg te staan, waardoor verval en verlies van monumentale waarden op de loer lag. Stichting Oude Drentse kerken, die een personele unie vormt met stichting Het Drentse Landschap, werd door de eigenaar, de Protestantse gemeente Bovensmilde, gevraagd de kerk over te nemen. Uiteindelijk kon de kerk in 2010 worden overgedragen. In 2015 volgde de pastorie.

In de afgelopen periode is er een nieuw multifunctioneel gebouw achter de kerk gebouwd en zijn diverse restauraties in de kerk uitgevoerd. Op 8 september gaan we samen met de nieuwe gebruikers, de PKN en een Plaatselijke Commissie, beide gebouwen officieel in gebruik nemen. Uw aanwezigheid hierbij wordt zeer op prijs gesteld.

U kunt uw komst doorgeven via aanmelden@drentslandschap.nl.

Graag tot 8 september.

Met vriendelijke groet,
Stichting Het Drentse Landschap,

Erwin van Liempd
Directeur/bestuurder

Aanbevolen artikelen