Verduurzaming monumentale Waterstaatskerk van start!

De culturele activiteiten van het CultuurPodium Bovensmilde liggen stil maar het werk gaat door!! Onze monumentale waterstaatskerk – het oudste gebouw van Bovensmilde – wordt verduurzaamd. Een paar jaar geleden is dit monument prachtig gerestaureerd door het Drents Landschap. Een jaar lang fondsen werven heeft geresulteerd in het aanzienlijke bedrag van 15.500 euro. Door bijdragen van Rabofonds, Prins Bernard Cultuurfonds, de gemeente Midden Drenthe en het Drentse Landschap kunnen nu achterzetramen geplaatst worden. Dat zal een flinke verbetering van het comfort betekenen voor alle gebruikers van dit mooie gebouw.

De komen weken wordt een en ander afgerond. We houden u graag op de hoogte van de voortgang. Het programma voor het najaar is klaar. IJs en corona dienende hopen we u daarvoor na de zomer uit te kunnen nodigen. En vooral hopen we velen van u weer te kunnen begroeten

 

Aanbevolen artikelen