W.I.K. Bovensmilde start badminton op

Badminton bij W.I.K. Bovensmilde

Na een paar jaar afwezigheid gaat het in 2018 weer gebeuren: Badminton in Bovensmilde!

Positieve geluiden
De laatste weken gingen er stemmen op om het badminton in Bovensmilde weer nieuw leven in te blazen. Naast het gymmen en volleybal lijkt de weg nu ook weer vrij om het badminton serieus op te pakken in Bovensmilde! Goed sportneis dus!

Goede start
Om een goede start te maken wil W.I.K. Bovensmilde in de komende weken inventariseren hoeveel animo er precies is onder Bovensmildegers, Smildegers, Assenaren en dorpen in de omgeving. Zo is het belangrijk om te weten hoeveel jeugd en volwassenen er zijn die graag een pluimpje willen slaan.

Bovensmilde Beweegt
Om het badminton te promoten en een eerste indicatie te krijgen van de hoeveelheid geïnteresseerden, organiseert W.I.K. Bovensmilde tijdens Bovensmilde Beweegt op donderdag 24 mei vanaf 14:30 uur het “Bovensmilde Badminton Open”

Start badminton trainingen
Na de zomervakantie zullen we de eerste reguliere trainingen gaan opstarten. Bij voldoende aanmeldingen zullen we de training starten op donderdagavond voor zowel jeugd als volwassenen. De trainingstijden zullen dan ook gecommuniceerd worden.

Zowel de trainingen als de clinic met Bovensmilde Beweegt, zullen door een professionele trainer gegeven worden.

Geïnteresseerd? Geef je op!
Je kan je op verschillende manieren opgeven:

(indicatie van de kosten: afhankelijk de aanmeldingen zal dit zsm bekend worden gemaakt)

Aanbevolen artikelen