Wat groeit er langs de Vaart?

Phacelia (Phacelia tanacetifolia) is een ruwbladige plant die oorspronkelijk uit Californië komt. De rechtopstaande stengel is behaard en dat voelt wat ruw. Omdat de zaadvorm afwijkt, wordt deze plant ook weleens tot een andere familie gerekend. Andere namen zijn bijenbrood, bijenvoer of bijenvriend.

Deze ‘bijennectarkroeg’ wordt door veel bijensoorten en hommels bezocht. Het gewas wordt door boeren gebruikt als groenbemester. Dat heeft flinke voordelen, zeker boven kunstmest. Het gebruik daarvan kan erg negatief uit pakken voor het bodemleven, maar ook omdat er geen larven van de langpootmug – zoals bij Italiaans raaigras wel –  in voorkomen. Nu is de langpootmug op zich een onschuldige, wat komiek-onhandige fladderaar. De larven (emelten) kunnen enige schade toebrengen aan gewassen.

Je ziet ze tegenwoordig heel weinig meer, tot mijn spijt. Ook zij hebben te lijden onder de schrikbarende afname van insecten. Daarnaast heeft phacelia een onkruidonderdrukkende werking en maakt het de grond los en belucht het deze. En dan bezit deze plant ook nog een schoon aanzien! Dat is wellicht de reden dat hij in een mengsel zat dat uitgezaaid is langs de Vaart ter hoogte van Smilde.

Dit exemplaar bloeide nog op 19 oktober 2018! Het mengsel dat de provincie kocht zou alleen gebiedseigensoorten bevatten, zo was afgesproken. Ik heb de provincie er op gewezen dat de leverancier zich niet geheel aan de afspraak heeft gehouden. Ook al is de phacelia een lust voor mijn oog, gebiedseigen is deze plant niet. Het boetekleed werd aangetrokken. Daar laten we het maar bij.

Gezien de vele gunstige eigenschappen van deze exoot ben ik wel bereid wat door de vingers te zien. De plant levert veel honing. Ook kan van de bloemen een geurstof voor parfum gemaakt worden. Ik rond af met een verzoek aan boeren in onze contreien: maak van uw akker een lust voor het oog, gebruik phacelia als groenbemester.

Sein dan wel even een plaatselijke imker in! De lezer kan zelf ook wat doen om de insecten een duwtje in de rug te geven: zaai wat phacelia uit in uw tuin na de grond wat opengewerkt te hebben en bij voorkeur op een vochtig plekje!

Aanbevolen artikelen