Wat groeit er langs de Vaart

In de vorige column kondigde ik deze spectaculaire plant al aan: de ruige weegbree (Plantago media). Dit is zonder meer de mooist bloeiende weegbree die er bestaat onder de wilde varietëiten.

Misschien moet ik een uitzondering maken voor de waterweegbree maar ruige weegbree bloeit echt – neemt u dat astublieft van mij aan – heel mooi. Al spreekt de foto natuurlijk boekdelen en maakt woorden eigenlijk overbodig.

De soort lijkt wat de rozet betreft veel op de brede weegbree, maar de ruige is sterker behaard, zeldzamer en heeft dus – even tamboererend – een spectaculaire bloei. De bloemen ruiken naar vanille en trekken insecten aan die pollen verzamelen. De bloei geeft geen nectar. Hommels, bijen, kevers en zweefvliegen bezoeken de bloeiwijze dus voor het stuifmeel. Maar misschien anders dan je zou verwachten vindt de bevruchting vooral plaats door de verspreiding van pollen door de wind net als bij de andere weegbreesoorten.

In een column in deze reeks is eeuwen geleden – dus herhaling kan geen kwaad – al eens gemeld dat weegbree al in het Oud-Saksisch voor komt als ‘wegbreda’, samengesteld uit weg en breed, dus een plant die breed op de weg groeit. Plantago komt van het Latijnse Planta pedis en betekent voetzool. Media betekent middelste. Los van de spectaculaire bloei is de vondst bijzonder omdat de soort op de Nederlandse Rode Lijst van planten staat als vrij zeldzaam en zeer sterk afgenomen. Deze soort groeit op tamelijk droge, grazige plekken, zoals weilanden, dijken en bermen. Engelsen zijn veel enthousiaster over de medische toepassingen van ‘plantain’ (zoals weegbree heet in het Engels) dan Nederlanders. Van de zeer vele toepassingen die men in Engeland kent voor de weegbree is wondheling toch wel de bekendste en rode draad (in tante bet -stijl gezegd). In Nederland komen we niet veel verder dan verzachting van jeuk van een brandnetel.

Waar een klein land toch klein in kan zijn. En voorts ben ik van mening dat (vrij naar Cato) er meer zonnepanelen op de Smildeger daken moeten worden gelegd.

Aanbevolen artikelen