Wat groeit er langs de vaart

Vorige week verschenen verschillende rapporten die de ware natuur- en plantenliefhebber andermaal hebben kunnen doen schrikken. Dan wel een zucht van herkenning deden slaken. Want dat het niet de goede kant opgaat met de natuur, dat wisten we eigenlijk al. Het CBS kwam met zijn Monitor Brede Welvaart, een aanvulling op het – te nauwe – economische perspectief. In de monitor lezen we dat natuur en milieu onder druk staan en ‘achteruit boeren’. Daarnaast verschenen er vorige week twee afzonderlijke studies naar de insectenstand van het ministerie van Landbouw en van Natuurmonumenten. Die bevestigen grosso modo wel het beeld dat ook het CBS rapporteerde. Natuurlijk is er altijd wat te mitsen en maren, zeker onder wetenschappers en groepen die tegengestelde belangen hebben. Maar deskundigen zijn het over de conclusie wel eens: bij voortzetting van het huidige landbouwsysteem lijkt het niet mogelijk de biodiversiteit aan insecten en ook planten in Nederland duurzaam te behouden, laat staan te herstellen. Met kleine aanpassingen komen we er niet: er zijn fundamentele veranderingen nodig in de manier waarop we in Nederland intensieve landbouw plegen. Minister Schouten van Landbouw moedigt boeren dan ook aan anders te boeren. Dat dat kan blijkt uit een nu nog kleinschalige initiatief waarbij boeren rekening houden met de natuur. Ze gebruiken geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen, geen krachtvoer. Ze planten houtwallen en zorgen voor bloemrijke akkerranden. Weides worden ingezaaid met verschillende soorten gras, klavers en kruiden. In Drenthe zijn duurzame boeren verenigd in de AND, Agrarische Natuur Drenthe. Schouten wil dat alle boeren meer rekening houden met de natuur en het milieu. Maar niet alleen de boeren zijn aan zet. De hele keten moet veranderen. Het huidige systeem leidt ertoe dat boeren te weinig betaald krijgen voor hun producten en er een ongezonde noodzaak ontstaat steeds meer te produceren. Voedselverwerkende industrie en supermarkten zullen meer moeten betalen voor het voedsel dat boeren verbouwen. En wij als consument zullen dus een hogere prijs betalen voor ons voedsel. Het alternatief is dat we het probleem – een steeds verder afnemende kwaliteit van bodem en natuur – doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Nog even langs bij de Vaart: daar wordt niets geproduceerd, noch wordt er meer gespoten en het beheer vindt steeds ecologischer plaats. Op bijgaande foto vangt u een glimp op van wat ‘anders boeren’ ons kan brengen.

Aanbevolen artikelen