wegwerk21841934_herstraatwerkzaamhedenRibesstraat

herstraatwerkzaamheden Ribesstraat
Afsluiting door wegwerk
Wat: Herstraatwerkzaamheden
Waar: Ribesstraat Bovensmilde
Gemeente: Midden-Drenthe
Wanneer: De gehele dag van 26-11-2018 t/m 21-12-2018

Objectnr: 21841934
Contact: H Hopman 0593-539724

drenthe.wegwerkmeldingen.nl. De inhoud van deze website is op zorgvuldige wijze samengesteld. De provincie Drenthe kan echter niet instaan voor de
juistheid of volledigheid van de op deze site gepubliceerde informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De provincie Drenthe
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze
website, inbraak op computers of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Aanbevolen artikelen