Wat groeit er langs de Vaart

Duurzaam Bovensmilde en omstreken  Natuurlijk beheer

Wat groeit er langs de Vaart?

Het gebeurt ,  soms verenigt zich het mooie met het nuttige. Ik bezong al eerder de bloemenrijkdom van de bermen van de Smilder Hoofdvaart. Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi maar ook zeer nuttig! Want ze zijn een reddingsboei voor insecten waaronder vlinders, bijen en hommels. Onlangs is uit een grondig onderzoek gebleken dat een groep populaire pesticiden (de neonicotinoiden) slecht zijn voor bijen. Bijen zijn voor bevruchting onmisbaar (NRC, 4 juli 2017 Pesticiden zijn écht slecht voor bijen). Bloemrijke bermen – bij voorkeur ingezaaid met een gebiedseigen mengsel – bieden een mooie illustratie van de samenhang der dingen. Voor insecten en amfibieën is de berm belangrijker geworden nu op akkers en weiden gevaarlijk weinig meer te halen is voor insecten. De balans is verstoord, ook al is dat niet voor iedereen inzichtelijk.

Om iedereen daar deelgenoot van te maken spin ik het even voor u uit: een heel belangrijke speler bij de bestrijding van een plaaginsect als processierupsen is de gaasvlieg. De larven van dit diertje eten de eitjes, larven en ook de rups zelf van de processierups. Volwassen gaasvliegen voeden zich met nectar van bloemen. Ze overwinteren, maar alleen waar akker, wei voldoende bloemrijk is of de berm ecologisch beheerd wordt. Vooral ook in het vroege voorjaar zijn bloeiende planten van levensbelang voor insecten als de gaasvlieg. Door meer gaasvliegen ontstaat er een natuurlijker evenwicht en worden de processierupsen in toom gehouden. Ook vleermuizen spelen een rol bij bestrijding van processierupsen: ze eten de processievlinders.

EC Duurzaam Bovensmilde eo organiseert samen met CRAS, bibliotheek en Landschapsbeheer Drenthe een lezing over vleermuizen op 28 maart aanstaande in de bibliotheek van Smilde. Wij beijveren ons al vele jaren voor bloemrijke bermen. Het aantal maaibeurten neemt gestaag af. Ook voert de provincie proeven uit met inzaaien van een bloemrijk mengsel langs de bermen van de Vaart.

En zo krijgen de nectarhoudende akkerdistels – zie foto –  ook een kans. Wilt u ook het evenwicht helpen herstellen? Iedereen kan direct wat doen. We hebben wat tips die we u graag toesturen: stuur een mailtje naar duurzaambovensmilde@gmail.com. U steunt de verduurzaming van de Smilder gemeenschappen ook door klant te worden van EnergieCoöperatie Duurzaam Bovensmilde eo. NB De foto kunt u in hoge resolutie bekijken op www.wijzijnbovensmilde.nl.

Aanbevolen artikelen