Wijkagent Bas Slomp in het Buurtinfohuis in Bovensmilde

Op donderdag 13 december heeft onze wijkagent informatie gegeven over de Buurtpreventie app Bovensmilde. Bij de app hebben zich nu 90 inwoners van ons dorp aangemeld.

In deze app kunnen buurtbewoners elkaar attenderen op verdachte en
alarmerende situaties in de buurt. Bij escalatie van deze situatie zal men de politie inschakelen; 1-1-2 bij spoed; 0900-8844 bij minder urgente situaties. Op deze laagdrempelige manier, kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid in de buurt.

Door de duidelijke uitleg van de wijkagent hebben vijf bezoekers zich die ochtend aangemeld bij de Buurtpreventie app Bovensmilde. Een mooi resultaat! Bas Slomp beantwoordde ook andere vragen over veiligheid in ons dorp. De projectgroep van het Buurtinfohuis wenst alle inwoners van ons dorp fijne feestdagen toe. Tot volgend jaar!

Aanbevolen artikelen