Winnaars 50.000 liter water

Vijf inwoners winnen 50.000 liter water door invullen waterenquête

Vijf inwoners van Midden-Drenthe ontvingen maandag 18 december uit handen van wethouder Gerard Lohuis een fles Drents drinkwater. Deze fles stond symbool voor de gewonnen prijs:
50.000 liter gratis water. De prijswinnaars deden mee aan een online waterenquête van de gemeente, waterleidingbedrijf WMD en waterschap Drents Overijsselse Delta.

Verwacht beeld
De uitkomsten bevestigen in veel gevallen het beeld dat de gemeente zelf ook heeft van het water en het riool. “We hebben zwakke locaties vaak wel in beeld, maar weten niet hoeveel overlast ze veroorzaken voor inwoners. Met deze enquête weten we beter hoe mensen hun directe leefomgeving ervaren als het gaat om water,” aldus wethouder Gerard Lohuis. Waar mogelijk, lost de gemeente klachten direct op of neemt ze mee bij onderhoudswerkzaamheden van groen en wegen. De reacties op de werking van het riool vormen ook ze de basis voor nieuwe rioolplannen, bijvoorbeeld in Smilde en omstreken. Daarnaast denkt de gemeente na hoe zij inwoners kan adviseren over waterproblemen die binnenshuis optreden en door bewoners zelf opgelost moeten worden.

Kwaliteit drinkwater, sloten en kanalen
WMD is tevreden met de uitkomsten op vragen die gingen over drinkwater. Inwoners denken overwegend positief over de drinkwaterkwaliteit. Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat aan de slag met opmerkingen die zijn gemaakt over het onderhoud aan kanalen en sloten. “Dit willen we zo effectief mogelijk doen”, zegt bestuurslid Karst Spijkervet van het waterschap. “We willen niet te veel, maar ook zeker niet te weinig maaien en baggeren. Dit is nodig voor een goede aan- en afvoer van water, zodat er geen overlast ontstaat.”

Klimaatverandering
Uit de enquête blijkt verder dat verschillende inwoners actief bezig zijn met het nemen van maatregelen om de gevolgen van klimaatveranderingen tegen te gaan, zoals groenere tuinen en minder water verbruiken. Verder zien zij een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs om bewustwording op gang te brengen als het gaat om klimaatverandering.

Aanbevolen artikelen