Wonen en Bouwen in Bovensmilde

Wonen en bouwen in Bovensmilde voor jong en oud! U bent op 19 oktober
om 20.00 uur welkom in MFA De Spil.
Vorig voorjaar daagde de wethouder ons als inwoners van Bovensmilde uit om met woonwensen te komen. Want er zijn genoeg bouwlocaties in het dorp.
Via de ‘Tafelpraat’ in het dorp is dit onderwerp aangekaart en door bewoners, met ondersteuning van een externe deskundige en gemeente, weer opgepakt. Zij verzorgen dan ook deze avond.

Wethouder Bouwman zal de avond openen. Wij willen belangstellenden uit Bovensmilde en omgeving graag informatie geven over allerlei woonmogelijkheden, om daar vervolgens in enkele thema-groepjes naar uw eigen voorkeur over
door te praten. Op deze avond kunt u vragen stellen over wonen en bouwen, en u krijgt informatie over allerlei woonvormen en hoe je samen zou kunnen optrekken (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, CPO).
Wij horen graag welke wensen en ideeën bij u leven.

Komt allen en denk mee. Het initiatief ligt bij de bewoners!
Het wordt een laagdrempelige bijeenkomst zodat ieder zijn zegje kan doen. Opgave vooraf is niet nodig.

Locatie: De Spil, Floralaan 2, Bovensmilde.
De zaal is open vanaf 19.30.
Aanvang: 20.00 uur.
Contactgegevens: René Kaiser: renekaiser50@gmail.com

Aanbevolen artikelen