Zorgkostenregeling Midden Drenthe

De gemeente heeft een zorgkostenregeling voor inwoners met een laag inkomen en
bepaalde hoge zorgkosten. Met deze brief vragen we uw hulp om de zorgkostenregeling beter onder de aandacht te brengen bij inwoners die er recht op hebben.

Zorgkostenregeling
Wij denken dat er meer inwoners in aanmerking komen voor de regeling dan er nu gebruik van maken. Er zijn inwoners die niet op de hoogte zijn van deze regelingen. Wij proberen deze groep inwoners op verschillende manieren te bereiken. Hierbij vragen wij ook om uw hulp.

Uw hulp
Misschien bent u vanuit uw functie betrokken bij een inwoner van de gemeente Midden-Drenthe, die in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming van de gemaakte zorgkosten of het verbruik van een (deel) van het eigen risico. Wij vragen u deze inwoner door te verwijzen.

Informatie
Voor meer informatie kunnen inwoners contact opnemen met afdeling Sociaal, team Inkomen, Werk en Onderwijs, te bereiken via telefoonnummer (0593) 53 92 22 of via het mailadres gemeente@middendrenthe.nl of www.middendrenthe.nl of een van de inloopspreekuren.

Documenten:
Bekijk onderstaande documenten zodat u kan bepalen wat op u van toepassing is:

Aanbevolen artikelen