Zorgkostenregeling voor minima met hoge zorgkosten

Heeft u hoge zorgkosten en behoort u tot de minima? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een vergoeding van een deel van uw zorgkosten.

Aanpassing van de Zorgkostenregeling
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 is onze Zorgkostenregeling verruimd: de inkomensgrens is nu 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm geworden voor de hele regeling. Ook mag u voortaan tot 1 augustus uw aanvragen over vorig jaar indienen.


Hoge zorgkosten
Heeft u dit jaar of vorig jaar meer dan € 75,00 van uw verplichte eigen risico van de zorgverzekering moeten betalen? Kunt u dit aantonen met een bewijs van uw zorgverzekeraar? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding van Є 250,00. Heeft u meer dan € 200,00 betaald aan het eigen risico? Dan heeft u mogelijk recht op een extra vergoeding van € 100,00.

Laag inkomen en laag vermogen
Om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen, moet men niet alleen een laag inkomen, maar ook een laag vermogen hebben. Het vermogen in uw eigen huis, telt voor deze regeling niet mee.

Voor de compensatie eigen risico en niet vergoede zorgkosten, geldt dat u een inkomen tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm mag hebben. Alleenstaanden en alleenstaande ouders van 21 jaar of ouder, mogen in 2019 niet meer inkomen hebben dan € 1266,55 per maand en gehuwden niet meer dan € 1809,37 (netto per maand, exclusief vakantietoeslag). Op onze website www.middendrenthe.nl (zoek op: zorgkostenregeling) staat meer informatie over deze regeling en een bedragenkaart met de inkomens – en vermogensgrenzen.

Heeft u een inkomen tussen de 110 en 130%?
Heeft u nog nooit aanvraag ingediend omdat uw inkomen net boven de 110% was? Omdat de inkomensgrens nu 130% geworden is, kan het zijn dat alsnog recht over 2018 bestaat.

Nog geen aanvraag ingediend, terwijl u al wel eigen risico heeft moeten betalen?
U kunt nog tot 1 augustus 2019 uw aanvraag over 2018 bij ons indienen. Heeft u geen aanvraag ingediend omdat u twijfelde of u hier wel voor in aanmerking komt? Neemt u dan contact met ons op of dien uw aanvraag bij ons in. Aanvragen over 2019 kunt u tot 1 augustus 2020 bij ons indienen.

Eigen risico over eerdere jaren
Ontvangt u nu pas de nota van uw ziekenhuis, apotheek of specialist en moet u daarom alsnog een eigen risico over 2016 of 2017 betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op als u nu een laag inkomen en een laag vermogen heeft.

Vragen?
Heeft u vragen over de regeling, of over de inkomens- en vermogensgrenzen? Neemt u dan
contact op met de Gemeentewinkel op tel. nr. 0593 – 539 222. U kunt hier ook terecht voor
een aanvraagformulier. Of kijk op onze website www.middendrenthe.nl.Zorgkostenregeling 2018 – de belangrijkste wijzigingen

Aanbevolen artikelen